FOR SEO

FOR SEO

Danh sách điểm đón/trả

Khu vực Hà Nội

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 BX Giáp Bát
2 Lĩnh Nam, Hà Nội
3 TTTM BigC, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 11313, Việt Nam
4 Km5+200, Đ.Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam
5 Ngã 4 Văn Phú
6 BX Yên Nghĩa
7 Thăng Long Number One, Trung Hoà, Hà Nội, Việt Nam

Khu vực Hưng Yên

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Phố Nối A
2 Phố Nối B
3 Phố Nối, Hưng Yên

Khu vực Hải Dương

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Quán Gỏi, Bình Giang
2 Ghẽ, Cẩm Giàng
3 Lai Cách
4 Nhà Hàng 555 Hải Dương
5 Tiền Trung, Hải Dương
6 Phú Thái, Hải Dương
7 Sau Phú Thái
8 Tp. Hải Dương, Việt Nam
9 Trước Lai Cách
10 Trạm V52, Hải Dương

Khu vực Hải Phòng

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Thượng Lý, Hải Phòng
2 Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
3 Ngã 4 Quán Toan
4 LG Tràng Duệ
5 VP Quang Trung, An Lão

FOR SEO